Laboratoř oxidových materiálů je orientována na přípravu a charakterizaci komplexních oxidových látek se zajímavými transportními, magnetickými a strukturními vlastnostmi.

Studované materiály: Především oxidy přechodných kovů se smíšenou valencí se strukturou odvozenou od perovskitu nebo spinelu. To zahrnuje zejména Co3+/4+ a Mn3+/4+ perovskity, Fe2+/3+ hexaferity a Cu2+/3+ vysokoteplotní supravodiče.

Metody charakterizace: Elektrická a tepelná vodivost, termosíla, magnetické vlastnosti, rentgenová a neutronová difrakce.

Metody přípravy: Příprava polykrystalických vzorků keramickou metodou nebo metodou sol-gel. Úprava vzorků žíháním v kontrolované atmosféře.

Výpočty elektronových struktur pevných látek pomocí density functional theory (DFT).

Studované jevy: Analýza elektrického transportu v blízkosti fázových přechodů, přechod kov-izolátor, vztah mezi tepelnou a elektrickou vodivostí. Lokální magnetické interakce a uspořádání na dlouhou vzdálenost. Vztah transportních anomálií k orbitální polarizaci a k orbitálnímu a nábojovému uspořádání. Analýza krystalových a magnetických struktur.Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Cukrovarnická 10/112
162 00 Praha 6

 

English
Laboratoř oxidových materiálů

[ Oddělení magnetik a supravodičů ]

[ Sekce Fyziky pevných látek ] [ Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. ] [ Akademie věd ČR ]

[ Laboratory of
  Oxide Materials
]

[ Research ]
  [ Thermoelectrics ]
  [ Magn. nanoparticles ]
  [ Spin Seebeck effect ]
  [ Co-perovskites ]
  [ Mn-perovskites ]
  [ Cu-superconductors ]
  [ DMS ]
  [ Hexaferrites ]

[ Equipment ]
  [ Thermoelectricity ]
  [ Diffraction ]
  [ MPMS&PPMS ]
  [ Synthesis ]
  [ DFT ]

[ Publications ]

[ Staff ]


[ Laboratoř
  oxidových materiálů
]


[ Krystalochemie ]
[ CHAPL ]
[ Kalvados ]
    Last change: 7. 1. 2019 (K. Knížek)