• Literatura a odkazy - symetrie, struktura a difrakce

  • I. Kraus, Struktura a vlastnosti krystalů, Academia Praha, 1993
  • V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč, Základy strukturní analýzy, UK Praha, Karolinum 1992
  • B. Kratochvíl, L. Jenšovský, Úvod do krystalochemie, SNTL, 1987
  • J. Chojnacki, Základy chemické a fyzikální krystalografie, Academia Praha, 1979
  • R.C. Evans, An Introduction to Crystal Chemistry, Cambridge University Press, 1939-79
  • www.xray.cz/kryst: Struktura látek, difrakce záření, difrakční metody
  • www.xray.cz/kurs: Kurs krystalografie a strukturní analýzy
  • www.xray.cz/krystalografie: Úvod do krystalografie a strukturní analýzy
  • www.xray.cz/kryst/giaco/abc.htm: Java aplety pro krystalografii

Krystalochemie


N101009, ÚACH FCHT VŠCHT, letní semestr [ Krystalochemie VŠCHT ]
   LOM   Krystalochemie   CHAPL      Last change: 7. 3. 2019 (K. Knizek)