• Přednášky

    • CrystField – Krystalové pole (pdf soubor; přednáška)
    • Kramers.xlsx – Stavy kovů vzácných zemin (xlsx soubor)
    • TesnaVazba, KTigBin – Metoda Těsné vazby (pdf soubory; přednáška)
    • MO-LCAO – Molekulové orbitaly – lineární kombinace atomových orbitalů (pdf soubor; přednáška)

  • ProgramyNavazující přednáška: [ Kovové oxidy ]

Chemické aspekty pevných látek


[ Sylabus ČVUT ]
   LOM      Last change: 19. 10. 2015 (K. Knizek)