• Přednášky

  • CrystField – Krystalové pole (pdf soubor; přednáška)
  • Kramers.xlsx – Stavy kovů vzácných zemin (xlsx soubor)
  • MO-LCAO, MO-LCAO_D – Molekulové orbitaly (pdf soubory; přednáška)
  • TesnaVazba, KTigBin – Metoda Těsné vazby (pdf soubory; přednáška)
  • DFT_TV – Příklady struktur a DOS (pdf soubor; přednáška)
  • DFT – Metoda DFT (pdf soubor; přednáška)
  • BoltzTrap – Kovy, izolátory, Seebeck (pdf soubor; přednáška)

 • ProgramyNavazující přednáška: [ Kovové oxidy ]

Chemické aspekty pevných látek


[ Sylabus ČVUT ]
   LOM      Last change: 6. 12. 2017 (K. Knizek)