• Přednášky

  • CrystField – Krystalové pole (pdf soubor; přednáška)
  • Kramers.xlsx – Stavy kovů vzácných zemin (xlsx soubor)
  • MO-LCAO – Molekulové orbitaly (pdf soubor; přednáška)
  • TesnaVazba, KTigBin – Metoda Těsné vazby (pdf soubory; přednáška)
  • DFT_TV – Příklady struktur a DOS (pdf soubor; přednáška)
  • DFT – Metoda DFT (pdf soubor; přednáška)
  • BoltzTrap – Kovy, izolátory, Seebeck (pdf soubor; přednáška)
  • MagSolid – Magnetismus v pevných látkách (pdf soubor; přednáška)

 • Programy
Navazující přednáška: [ Kovové oxidy ]

Chemické aspekty pevných látek


11CHA, KIPL FJFI ČVUT, zimní semestr [ Sylabus ]
   LOM   Krystalochemie      Last change: 21. 12. 2017 (K. Knizek)