• Přednášky (CZ)

 • Sylabus

  • CrystField – Krystalové pole (pdf soubor; přednáška)
  • Kramers.xlsx – Stavy kovů vzácných zemin (xlsx soubor)
  • MO-LCAO – Molekulové orbitaly (pdf soubor; přednáška)
  • TesnaVazba, KTigBin – Metoda Těsné vazby (pdf soubory; přednáška)
  • DFT_TV – Příklady struktur a DOS (pdf soubor; přednáška)
  • DFT – Metoda DFT (pdf soubor; přednáška)
  • BoltzTrap – Kovy, izolátory, Seebeck (pdf soubor; přednáška)
  • MagSolid – Magnetismus v pevných látkách (pdf soubor; přednáška)
 • Lectures (EN)

 • Sylabus

  • CrystField – Crystal field (pdf file; lecture)
  • Kramers.xlsx – Rare earth states (xlsx file)
  • MO-LCAO – Molecular orbitals (pdf file; lecture)
  • TesnaVazba, KTigBin – Tight binding method (pdf files; lecture)
  • DFT_TV – Examples of structures and DOS (pdf file; lecture)
  • DFT – DFT method (pdf file; lecture)
  • BoltzTrap – Metals, insulators, Seebeck (pdf file; lecture)
 • Programy

 • ProgramsNavazující přednáška: [ Kovové oxidy ]

Chemické aspekty pevných látek

Chemical Aspects of Solids


11CHA, KIPL FJFI ČVUT, zimní semestr

 
   LOM   Krystalochemie   CHAPL      Last change: 7. 3. 2019 (K. Knizek)